EK
Excellent is what has been created by all staff. The program itself, with the best "engine" - Teo, is the best I've ever been to.

Е. К.

5.0
2016-09-08T06:40:27+00:00

Е. К.

Чудесно е това , което е създадено от целия персонал. Самата програма, с най-добрия „двигател“ – Тео, е най-добрата, която съм посещавала.