bmi3
КАЛКУЛАТОР ЗА ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Изчислете дневните Ви потребности от енергия на база личния Ви профил.
Така ще можете да разберете колко храна да приемате в нормалния живот,
както и кое хранене да изберете в програмата ЛъкиФит в Банско.
(1 100 или 1 400 Ккалории)

Моля попълнете своите данни

Ще получите резултата си на подадения имейл.