Уважаеми участници,
Тъй като ЛъкиФит е групова (а не индивидуална) програма,
условие за правилното ѝ протичане и постигането на максимален ефект
е спазването на следните правила:

 

 1. Присъствие на срещата за презентация на програмата ЛъкиФит.Тя се провежда в деня на настаняването в Лъки Банско (ще получите информация за часа и мястото от служителя на рецепцията).

  Изискването за присъствие е задължително както за новите участници, така и за тези, които имат предишен опит с програмата!

 2. Стриктно спазване на дневния график – часове на хранене, двигателни активности, свободно време.

  Моля, информирайте се всеки ден за вида на дейностите и точните часове.

  Дневният график е на разположение на рецепцията на хотела.

 3. Стриктно спазване на хранителния режим, определен за съответното направление на програмата.

  Не се препоръчва допълнителен прием на храна и напитки.

  Изключения се допускат единствено при наличие на доказани медицински противопоказания или при специфични особености на спазвания от даден участник хранителен режим!

 4. Участие в двигателните активности по програмата – походи, гимнастика, танци.
 5. Следване на указанията на водача на групата по време на планинските/горските преходи и екскурзиите.
 6. Ползване на услугата „Безплатно изпиране на дрехите“ само за дрехи, използвани по програмата.

  Моля да описвате дрехите за пране в листа за пране, като вписвате техния брой и вид, както и номера на стаята, в която сте настанен/а.

 7. Своевременно информиране на ръководителя на програмата или на служител от рецепцията при появата на обстоятелство (напр. здравословен проблем или дискомфорт), което може да възпрепятства нормалното участие в заниманията.

 

Ръководител на програмата ЛъкиФит:
Теодор Кордев

Направете вашата резервация

starstarstarstarstar