КАК ПРЕМИНАВА ЕДИН ДЕН в ЛъкиФит

ПРАВИЛА И ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Уважаеми потребители преди да разгледате нашия сайт, внимателно  прочетете и се запознайте с настоящите правила и общи условия на luckyfit програмата. Посещението на сайта ни, както и ползването на информацията поместена в него означава автоматично, че сте прочели, запознали сте се разбирате и приемате настоящите правила и общи условия. Съветваме ви периодично да проверявате настоящите правила и общи условия, тъй като е възможно да настъпят изменения. Длъжни сме да ви предупредим, че всяко нарушение на тези правила и общи условия, води до прекратяване на правото ви за използването му.

 

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ

Сайтът на luckyfit няма за цел и не предоставя медицински консултации. Съдържанието на сайта ни в това число, но не само: графики, картини, текстове, статии, коментари и други файлове налична на сайта или достъпни чрез него, представляват и могат да бъдат ползвани само с информационна цел. Получената чрез настоящия сайт информация не може да замества медицинските съвети дадени ви от вашия лекуващ лекар и не представлява диагноза или съвет за лечение на здравословни проблеми, в това число и на проблеми с наднормено тегло. В никакъв случай не ви съветваме да пренебрегвате медицинските съветите дадени ви от вашия лекуващ лекар, както и да променяте курса си на лечение въз основа на информация получена чрез нашия сайт. С посещението на този сайт не възникват каквито и да било правоотношения между доставчик на здравни услуги и пациент, както и не създава облигационно задължение luckyfit да осъществява обратна връзка с потребителите на сайта и да следи тяхното състояние.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Luckyfit спазва задълженията си за защита на личните данни, съгласно Закон за защита на личните данни. По отношение на сайта и поместената в него информация ще следва да се прилага правото на Република България и регламентите на ЕС, намиращи пряко приложени. Посредством публикацията на каквато и да е информация на нашия сайт, същата незабавно става обект на наше авторско право.

С посещението на нашия сайт Вие автоматично се задължавате да не:

  1. Осъществявате нерегламентиран достъп и да не правите каквито и да било опити за достъп до други области на сайта luckyfit достъпни само за администраторите на сайта.
  2. Използвате каквито и да било софтуер, устройства, и/или рутинни инструменти, с цел да попречите на нормалната работа на сайта, както и да внасяте каквато и да било неоторизирана информация на него.
  3. Качвате като коментари и по какъвто и да е друг начин материали, статии и др. текстове които нарушават правото на интелектуална собственост на трета страна.
  4. споделяте каквито и да било материали, които могат да бъдат характеризирани като, но не само: клеветнически; обидни; нецензурни; заплашващи; осъществяващи тормоз спрямо трети лица; изнудващи и/или злоупотребяващи с лична поверителна информация; расистки, етично или сексуално омразни или обидни материали на етническа или верска или друга основа.

Luckyfit си запазва правото да изтрие и предотврати чрез всички законоустановени методи и мерки намеса представляващ нарушение на споменатите в т. 1 – 4 ограничения и забрани.

Всеки посетител е длъжен да обезщети luckyfit срещу всякакви щети, административни санкции, загуби, съдебни решения, разходи или разноски (включително за адвокатско възнаграждение в размера на минимално установеното за страната), произтичащи от искове на трети страни по повод материалите, които сте публикували.

 

АВТОРСКИ ПРАВА И ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Всички запазени марки, лого или защитени с авторски права материали, поместени в нашия уебсайт, са единствената собственост на Luckyfit.

Строго забранено е възпроизвеждане на какъвъто и да е текст, изображения, графики, звукови файлове, анимационни файлове или видеофайлове, които се появяват на тези страници, освен ако не бъде получено предварително писмено разрешение Luckyfit.

Luckyfit е запазена тървска марка вписана в Патентно Ведомство на Република България.

 

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Luckyfit не предоставя никаква гаранция, изрична или подразбираща се, включително гаранция за точност, пълнота или навременност относно информацията или изгледите, налични на или чрез този Сайт, и не трябва да приемате, че такава информация е точна, пълна или актуална. Luckyfit не носи отговорност пред вас или някой друг по какъвто и да е начин за всяка загуба, иск или вреди, причинени изцяло или частично от Luckyfit , които предоставят или използвате която и да е информация на или чрез този Сайт.

Luckyfit не гарантира и не прави никакви изявления относно работата на този сайт, използването, валидността, точността или надеждността или резултатите от използването на материалите на този сайт или на други сайтове, свързани с този сайт. Luckyfit не дава никаква гаранция, че материалите наличните за изтегляне от нашия сайт, ако има такива, няма да бъдат заразени с вируси, червеи, троянски коне или друг код, който проявява свойства опасни за ващата компютърна система. Luckyfit не гарантира, че сайтът, софтуерът, материалите, продуктите или услугите ще бъдат непрекъснати или без грешки или че ще бъдат поправени всички дефекти в този сайт, софтуер, материали, продукти или услуги.

С посещението на нашия сайт вие автоматично се съгласявате, че поради безплатния характер на поместената в сайта ни информация, luckyfit няма да бъде отговорен пред вас за каквито и да било щети, които може да възникнат в резултат на използването на сайта или други уебсайтове, чиито връзки сапоместени на нашия сайт. Използването на нашия сайт е изцяло на риск на посетителя.

 

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ

Настоящия сайт предоставя неограничено право да създадете „хипертекст“ връзки, при условие че тази връзка е към началната страница на сайта и не изобразява luckyfit или някой от нашите услуги с фалшиво, подвеждащо и/или невярно съдържание. Това ограничено право може да бъде оттеглено по всяко време по някаква причина. Не можете да използвате рамкиращи техники, които да приложат търговска марка, лого или търговско име или друга собствена информация, включително изображения, намерени в сайта, съдържанието на който и да е текст или оформлението на всяка страница или всяка форма, съдържаща се на страница.

Сайтът ни съдържа електронни връзки чрез мрежата към различни уебсайтове собственост на трети страни, както и други доставчици на здравна информация, партньори и спонсори. Тези връзки са достъпни изцяло по Ваш избор и са направени за ваше улснение, за да ви позволи да разширите допълнително вашата информация.

Luckyfit старателно подбира сайтовете, към които препраща. Разчитаме само на достовертни източници на допълнителна информация Следва да имате предвид, че използването на други уебсайтове е изцяло на ваш собствен риск.

 

БИСКВИТКИ

Нашия уебсайт използва така наречените „бисквитки“.

Следва да ви информираме и уверим, че „Бисквитките“ не причиняват щети на вашия компютър и не съдържат вируси. Бисквитките ни позволяват да направим нашия сайт по близък до нуждите на всеки посетител.

Съгласно чл. 33 от Закона за адвокатурата, настоящото съобщение и приложенията му са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не могат да бъдат използвани като доказателство.

Този уебсайт използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки парчета текст, които са написани на твърдия ви диск, за да съхраняват информация за използването на услугите на сайта https://luckyfit.eu/ Website Service. Имате право да откажете „бисквитките“ (моля, вижте помощния файл на вашия браузър за информация относно това), но отказвайки бисквитките, може да нарушите ефективността и продуктивността на услугите на сайта https://luckyfit.eu/ или да го направите нефункциониращ.

 

GOOGLE АНАЛИЗ

Google Анализ използва „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да анализират използването на уебсайта. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за използването на този уебсайт (включително IP адресът ви), се изпраща и съхранява на сървър на Google в САЩ само и единствено за целите на статистиката и анализа.