Помогнахте ми!

Помогнахте ми!

След толкова години напразни опити да сваля тегло, най-после Вие бяхте тези, които ми помогнаха да го направя! Началото е поставено!

Петранка С.

LuckyFit
5
2017-05-30T11:26:08+00:00

Петранка С.

След толкова години напразни опити да сваля тегло, най-после Вие бяхте тези, които ми помогнаха да го направя! Началото е поставено!