Предизвикателството – пътят към промяната!
[:bg]Бягане за здраве - Лъки Фит[:en]Jogging for health - LuckyFit[:]

“Предизвикателство“

е дума, която звучи стимулиращо за някои хора, но за други- смущаващо.

Всеки един от нас мисли , че познава своя физически и психически потенциал. Обикновено субективната ни оценка е преувеличена или намалена и рядко са хората с правдива оценка.
Нашето тяло се стреми към към стабилно съществуване в средата като се приспособява към външните фактори. То определя своите параметри (граници) и когато факторите са стабилни и не се менят, съществуването му е спокойно.  В определен момент обаче, се появява някои промени във външните фактори и ни е се стресираме, което в продължителен период от време дистабилизира тялото ни и предизвиква промени. В зависимост от вида и степента на вредно влияние на външните фактори, промените могат да са положителни или негативни.

Във всеки случай промените са предизвикателство за вас.

Какво се случва когато решите, че вие вече не харесвате стабилното състояние на тялото си? Вие искате да намалите мазнините си, да оформите ханша си по друг начин.

Нещо трябва да се промени. Обикновено ние стоим повече в зоната си на комфорт, отколкото да преминем отвъд нея. В първия случай нищо няма да се случи, а във втория – много промени могат се случат. В основата на всичко е – Предизвикателството.

Например, вие  сте свикнали и можете да направите 20 коремни преси без затруднение. Вашият мозък е запаметил това число и лесно кара мускулите да привикнат към зададена команда. Мозъкът е създал такова условие у вас, че вие да правите коремните преси без никакъв дискомфорт. Какво ще се случи обаче, ако ви предизвикам и ви кажа : “Направете 100 коремни преси.„ ? Първо вашият мозък ще приеме предизвикателството без проблем, след което ще изпрати информация до мускулите, за да започне изпълнението. Обаче, тук вие ще срещнете проблем, може да не можете да изпълните упражнението. Причината за това е, че сте били предизвикани. Коремните мускули като главни двигатели може да нямат силата и и издръжливостта да го изпълнят. Но ако ви предизвикам по този начин няколко пъти в определен момент, то тогава ще има промяна, и вие ще го направите. Което е и движещата сила на промяната – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО!

В първия случай, ако всеки път, когато правите 20 коремни преси се чувствате перфектно, мускулите ви ще бъдат  силни и издръжливи, за да изпълнят това число повторения.

Във втория случай, те ще се променят, за да изпълнят 100 повторения! Ние се интересуваме точно от тази промяна.

Същото нещо се случва всеки път, когато преминете зоната си на комфорт. По този начин можете да промените всичко в себе си – структура на тялото, физически и умствени възможности, дори социалния си статус.

ПРОМЯНАТА СЕ СЛУЧВА ЧРЕЗ УСИЛИЕ!

УСИЛИЕТО ВИ ПРЕДИЗВИКВА!

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ВИ ПРОМЕНЯ!

Вашият коментар